ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษาปฐมวัย

สมุดเยี่ยม

เวบไซด์โรงเรียนเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม

เวบไซด์ที่น่าสนใจ

Social

  
 
โรงเรียนบ้านสงแคนยินดีต้อนรับค่ะ / ครับ _/\_
.........


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านสงแคนจัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านสงแคนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 จึงขอเชิญนักเรียนทุกคนร่วมใช้ส ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2556 00:59 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • ชมรมอุดมอาสา...สัญจร.... โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ออกค่ายชมรมอุดมอาสา เพื่อทาสีโรงเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านสงแคน ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2556  หล ...
  ส่ง 30 เม.ย. 2556 00:24 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • คณะกรรมการประเมินภายในตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2556 โรงเรียนบ้านสงแคนรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประเมินภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
  ส่ง 1 ก.พ. 2556 22:38 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • สอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านสงแคนเข้ารับการสอบ O-NET ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
  ส่ง 1 ก.พ. 2556 22:32 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • เชิญร่วมงานเลี้ยงรับ - ส่งข้าราชการครู โรงเรียนบ้านสงแคนขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับคุณครูเกศกานดา  ขำชัยภูมิและงานเลี้ยงส่งคุณครูชมภูนุช  เกตุแก้ว  ในวันที่ 15 ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2555 21:45 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ธารน้ำใจ..จากพี่..สู่..น้อง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพฯ ได้ออกค่ายอาสา เพื่อมาทาสีโรงเรียนและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ให้กับน้องๆ ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2556 01:17 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • อบรมการทำเว็บไซต์ วันที่ 30 เมษายน 2556 โรงเรียนบ้านสงแคน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 โดยมีนายสุรศ ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 22:16 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • ทัศนศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านสงแคน ได้นำนักเรียน ทัศนศึกษาที่จ.ระยอง ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างดียิ่ง
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 21:12 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • ชมรมอุดมอาสา...มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 23 กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนอุดมศึกษากรุงเทพฯ...ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้กับนักเร ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2556 20:56 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
 • วันหวานยังหวานอยู่ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชมภูนุช  เกตุแก้วที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ณ  โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
  ส่ง 18 ส.ค. 2555 01:56 โดย เกศกานดา ขำชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา